سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.


فرم استخدام
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگي (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه (*)
ورودی نامعتبر
محل صدور (*)
ورودی نامعتبر
تاريخ تولد (*)
ورودی نامعتبر
محل تولد (*)
ورودی نامعتبر
مليت (*)
ورودی نامعتبر
دين (*)
ورودی نامعتبر
آدرس دقيق محل سكونت (*)
ورودی نامعتبر
تلفن (*)
ورودی نامعتبر
ساير مشخصات
وضعيت تأهل (*)
ورودی نامعتبر
تعداد اولاد
ورودی نامعتبر
مشخصات همسر
نام و نام خانوادگي
ورودی نامعتبر
تاريخ تولد
ورودی نامعتبر
تاريخ ازدواج
ورودی نامعتبر
شغل همسر
ورودی نامعتبر
وضعيت نظام وظيفه
ورودی نامعتبر
مشخصات و نسبت شخصي كه در مواقع ضروري ميتوان به او دسترسي پيدا كرد .
نام
ورودی نامعتبر
نام خانوادگي
ورودی نامعتبر
تلفن
ورودی نامعتبر
آدرس
ورودی نامعتبر
دو نفر از كسانيكه با خصوصيات اخلاقي شما آشنائي دارند و با شما نسبتي ندارند و يا در استخدام آنها نبوده ايد را نام ببريد.
1-
ورودی نامعتبر
2-
ورودی نامعتبر
آيا از اقوام و دوستان شما در اين شركت كار مي كنند ؟
ورودی نامعتبر
اگر از اقوام و دوستان شما در اين شركت كار مي كنند آنها را نام ببرید
1-
ورودی نامعتبر
2-
ورودی نامعتبر
معرف شما به اين شركت ؟
ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر
مدرك تحصيلي
ورودی نامعتبر
سالهاي تحصيلي
ورودی نامعتبر
رشته تحصيلي
ورودی نامعتبر
معدل
ورودی نامعتبر
نام آموزشگاه
ورودی نامعتبر
مهارت و تخصص هاي ديگري كه طي آموزش هاي رسمي و غير رسمي كسب كرده ايد ؟
ورودی نامعتبر
زبانهاي خارجي كه ميدانيد
ورودی نامعتبر
سوابق استخدامي در موسسات دولتي و خصوصي
نام شرکت
ورودی نامعتبر
مدت خدمت
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع و خاتمه سمت
ورودی نامعتبر
نشانی یا شماره تلفن
ورودی نامعتبر
حقوق دریافتی
ورودی نامعتبر
علت ترک خدمت
ورودی نامعتبر
نام و آدرس آخرين موسسه اي كه در آن اشتغال داشته و يا داريد
ورودی نامعتبر
با توجه به سوابق تحصيلي و تجربي كه داريد چه شغلي را براي خود مناسب ميدانيد
ورودی نامعتبر
ميزان حقوق درخواستي
ورودی نامعتبر
تاريخ آمادگي شروع به كار calendar
ورودی نامعتبر
در چه شيفتي مايل به كار هستيد ؟
ورودی نامعتبر
  
نصب و اجرا
گارانتی
تعمیر
آموزش